BlowerDoor

  Voordrachten

 Energieadvies

  Bouwadvies

  Home

  EPC

  Elektrisch dossier

  Contact

  Energiebespaarshop

 BLOWERDOOR

 

Een BlowerDoortest, luchtdichtheidstest of pressuratietest is een test of meting waarbij de luchtdichtheid van een gebouw kan gemeten en gecontroleerd worden.

Tijdens een A meting zal er gemeten worden welke de lekdebieten zijn van het gebouw. Hierbij zal het gebouw eerst in onderdruk en daarna in overdruk gebracht worden met een drukverschil van 25Pa tot 70Pa in stappen van 5Pa. Op deze manier kan de relatie tussen het drukverschil en het luchtdebiet bepaald worden. Vervolgens zal een gemiddeld berekend worden bij een drukverschil van 50Pa. Hieruit kunnen we tenslotte onze n50 waarde afleiden die aangeeft hoe vaak er een luchtwissel van het beschermd volume zal plaats vinden per uur en bij een drukverschil van 50Pa. Deze n50 waarde zal vermeld worden in het meetverslag wat nadien kan gebruikt worden bij de EPB aangifte.

Tijdens een B meting zal er geen meting plaats vinden, maar zal er een kwalitieve controle gebeuren van de luchtdichtheid. Hierbij brengen we het gebouw in onderdruk bij een drukverschil van 50Pa. De luchtlekken die in de woning aanwezig zijn worden hierdoor uit vergroot en kunnen vastgesteld worden door tochtervaring met de hand, door gebruik te maken van rookpijpjes of door gebruik te maken van een thermografische camera. De bouwheer of aannemer heeft na een kwalitatieve controle de tijd om de luchtlekken te herstellen. In een latere fase kan dan de luchtmeting voor de EPB uitgevoerd worden. 

Vraag vrijblijvend een prijsofferte aan voor een A meting, een B meting of een combinatie.

energieadviseur.be